Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Wolności i Solidarności Odznaka Honorowa Działacza Opozycji lub Osoby Represjonowanej Złota Odznaka za Zasługi Konfederacji Polski Niepodległej Solidarność - KPN


NAGRANIA WYSTĄPIEŃ J. JERZA NA I KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
3 kwietnia 2019

W dziale Multimedia (oraz w dziale Działalność jako załączniki do odpowiednich wpisów) udostępnione zostały oryginalne nagrania dźwiękowe najważniejszych wystąpień Jacka Jerza na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność", w tym pełne 16-minutowe nagranie prezentacji Planu Stabilizacji Gospodarczej, prezentacji kandydatury w wyborach do Komisji Krajowej, wypowiedzi w dyskucji programowej na temat praworządności, i innych. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami.


wSIECI HISTORII nr 3/2019 - JACEK JERZ, PRZEWODNIK WOLNOŚCI
15 lutego 2019

W najnowszym numerze miesięcznika historycznego "wSieci Historii", który w dniu dzisiejszym trafił do kiosków, na stronach 64-66 opublikowany został obszerny artykuł pt. "JACEK JERZ - PRZEWODNIK WOLNOŚCI" opisujący działalność, represje i okoliczności śmierci śp. Antoniego Jacka Jerza. Pismo dostępne jest również w wersji elektronicznej: https://www.wsieciprawdy.pl/aktualne-wydanie-sieci-historii.html.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z artykułem.


WNIOSEK O POŚMIERTNE NADANIE KRZYŻA KOMANDORSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI
23 grudnia 2018

W 2006 r., podczas uroczystych obchodów 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie śp. Jacka Jerza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ówczesny wniosek o odznaczenie zawierał jedynie część (naówczas udokumentowanych) represji i zasług, a dopiero liczne kwerendy archiwalne, śledztwa IPN/KŚZpNP i badania historyczne przeprowadzone w latach późniejszych ujawniły pełną ich skalę (którą ukazuje m.in. niniejsza strona internetowa) oraz niemal pełen łańcuch wydarzeń prowadzących do śmierci Jacka Jerza. Nadając w grudniu 2006 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydent RP Lech Kaczyński zapowiedział, że w latach późniejszych - po przedstawieniu wszystkich zasług i represji - rozważy nadanie orderu wyższej klasy. Złożenie wniosku w tej sprawie planowane było na kończący kadencję prezydentury rok 2010, czemu na drodze stanęła tragedia pod Smoleńskiem.

W myśl zapowiedzi złożonej przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 2016 r., po upływie 10 lat od nadania orderu i po wyborze na stanowisko Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy, w którym upatrywano kontynuatora idei i polityki historycznej śp. Lecha Kaczyńskiego, na ręce Prezydenta RP złożony został wniosek o pośmiertne nadanie orderu wyższej klasy, obszernie dokumentujący wszystkie znane już zasługi i odniesione represje, ukazujące, że klasa nadanego w 2006 r. odznaczenia stała się wobec nich nieadekwatna, a zarazem jest ona niższa od klasy orderów nadanych w latach późniejszych innym działaczom regionu, o istotnie mniejszej roli i zasługach oraz skali poniesionych represji (w tym śmierci).

Po dwóch latach milczenia ze strony Kancelarii Prezydenta RP, w 2018 r. z apelem o rozpatrzenie wniosku i pośmiertne odznaczenie śp. Jacka Jerza orderem wyższej klasy do Prezydenta RP zwróciła się grupa najważniejszych działaczy opozycji antykomunistycznej Ziemi Radomskiej oraz - w imieniu Prezesa IPN - Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.

  

Do chwili obecnej, a więc przez kolejne 7 miesięcy i łącznie już ponad 2,5 roku, wnioskodawcom nadal nie udzielono formalnej odpowiedzi (choćby o odmowie), co wypada jedynie pozostawić bez komentarza.

"Nie po słowach... ale po czynach ich poznacie".


DLACZEGO I PO CO TA STRONA?
23 grudnia 2018

Oddajemy w Państwa ręce stronę internetową w całości poświęconą postaci śp. Antoniego Jacka Jerza - współzałożyciela i stratega radomskiej "Solidarności", twórcy i lidera radomskiej KPN i Komitetu Obrony Więzionych za Przekoniania, śmiertelnej ofiary stanu wojennego. Stanowić ona będzie pełne i rzetelne (bo zawsze potwierdzone dokumentami) źródło informacji na temat jego postaci, działalności i okoliczności śmierci, na bieżąco uzupełniane o wszelkie nowe ustalenia, materiały i publikacje.

Powstanie tego serwisu stało się palącą koniecznością, gdyż upływający czas coraz bardziej zaciera pamięć o tej wybitnej postaci, przy - co z wielkim żalem należy stwierdzić - całkowitej bierności osób i instytucji, na których barkach winien spoczywać obowiązek podtrzymywania i krzewienia tej pamięci. Nie tylko jednak bierności. Wybitne zasługi zmarłego - zapewne w poczuciu, że umarli milczą - coraz częściej i chętniej przypisują sobie inne osoby i środowiska, budując z nich własne "kombatanctwo". Całości dopełnia już wręcz oficjalne przemilczanie postaci o rodowodzie politycznym i ideowym takim jak śp. Jacek Jerz - w ramach przepisywania na nowo historii, z której "wygumkowuje" się Konfederację Polski Niepodległej, szeroko rozumiany Nurt Niepodległościowy i antykomunistyczną frakcję "Solidarności", a dzieło przemian ustrojowych zapisuje się w całości na konto tzw. "konstruktywnej opozycji demokratycznej", czyli w istocie tych, którzy walczyli o "ludzką twarz socjalizmu" a dążenia niepodległościowe wręcz programowo odrzucali.

Nie inaczej sytacja przedstawia się też w kwestii ostatecznego wyjaśnienia okoliczności śmierci ofiar stanu wojennego. Marazm, brak inwencji, opieszałość i ogólna niechęć do realnego działania powołanych do tego organów sugerują, że ofiary stanu wojennego mają pozostać już tylko symbolicznym "tragicznym wydarzeniem na drodze przemian", którym co roku 13 grudnia władze RP zapalą w oknie swych urzędów "świeczkę wolności", ostatnio już nawet bez wyszczególniania ich nazwisk a jedynie en masse, dzięki czemu za kilka lat w świadomości społecznej przetrwa już tylko kilka tych najbardziej znanych (bo wciąż jeszcze "politycznie użytecznych" i dzięki temu nadal jeszcze przywoływanych dla doraźnych korzyści obecnie rządzących). Wszyscy pozostali mają stać się zbiorową "ofiarą stanu wojennego" a nie konkretnymi, indywidualnymi przypadkami zbrodni komunistycznych, bo te trzeba by w końcu wyjaśnić a każdego ze sprawców osądzić - co ewidentnie wykracza poza ustalenia zawarte przed Okrągłym Stołem przez twórców III RP, a więc państwa oficjalnie zbudowanego na "grubej kresce" czyli de facto gwarancji bezkarności i nietykalności dla komunistycznych morderców i ich agentury.

Właśnie dlatego ta strona - szeroki wybór dokumentów, zdjęć, wpomnień prawdziwych świadków historii i wszelkich innych materiałów źródłowych - dowodów faktycznej roli śp. Jacka Jerza w dziele walki z komunizmem i odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także wszystkich poczynionych dotychczas ustaleń na temat okoliczności jego śmierci.

Tyle możemy zrobić - wbrew opisanemu powyżej postępującemu "oporowi materii", przepisywaniu historii na nową modłę i zacieraniu pamięci o prawdziwych jej bohaterach - rzetelnie informować i dokumentować. I prosić Państwa o pamięć oraz o propagowanie i krzewienie tej pamięci - czyli po prostu PRAWDY o tamtych czasach i tworzących je ludziach, daleko odbiegającej od pisanej obecnie na nowo ich historii i jej nowych bohaterach z nadanymi sobie nawzajem przez samych siebie przydomkami "legendarny".