Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Wolności i Solidarności Odznaka Honorowa Działacza Opozycji lub Osoby Represjonowanej Złota Odznaka za Zasługi Konfederacji Polski Niepodległej Solidarność - KPN


Zdjęcia prezentujące postać i działalność Jacka Jerza: ze zbiorów rodzinnych, prywatnych zbiorów Andrzeja Sobieraja, zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum Konfederacji Polski Niepodległej Okręg Radom oraz NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska.


Manifestacja NSZZ "Solidarność" i Konfederacji Polski Niepodległej w 63. rocznicę odzyskania Niepodległości, Radom 11.XI.1981 r.   Informacje
Rozmowy NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska z Komisją Rządową w sprawie realizacji postulatów radomskich (IV-XI.1981)   Informacje
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku-Oliwie, IX-X.1981 r.   Informacje
Ogólnopolski Zjazd Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) w Radomiu, 21-22.XI.1981 r.   Informacje
Krzyż Katyński ustawiony przez radomską KPN w głównej alei cmentarza rzymskokatolickiego w dniu 1.11.1981 r.   Informacje
Wizyta Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz i Władysława Siły-Nowickiego w Radomiu, III.1981 r.   Informacje
Przejęcie budynku WRZZ na siedzibę "Solidarności" - podpisanie porozumienia z wojewodą Maćkowskim (XI.1980 r.)   Informacje
Zjazd NSZZ "Solidarność" w hali "Radoskóru" (1981)
Msza święta po manifestacji w 10. rocznicę masakry na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. (16.XII.1980 r.)   Informacje
Pierwsza siedziba NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska przy ul. Malczewskiego, X-XI.1980 r.   Informacje
Spotkanie opłatkowe, XII.1980 r.
Uroczystości w Anielinie w 41. rocznicę śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego 'Hubala' (26.IV.1981 r.)
Inne
Legitymacje, mandaty delegata, plakietki
Krwawa pacyfikacja protestu internowanych w ośrodku internowania w Kwidzynie, 14.VIII.1982 r.   Informacje
Internowanie   Informacje
Odznaczenia i upamiętnienia pośmiertne   Informacje
Plenerowa wystawa IPN "Ofiary stanu wojennego"   Informacje
Tablice w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie   Informacje
Tablica pamiątkowa w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska   Informacje
37. rocznica śmierci Jacka Jerza - spotkanie upamiętniające pod patronatem Starosty Radomskiego oraz złożenie wieńców na grobie (29-30.01.2020)   Informacje
Uroczyste obchody XXX rocznicy powstania KPN i złożenie wieńców na grobie Jacka Jerza