Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Wolności i Solidarności Odznaka Honorowa Działacza Opozycji lub Osoby Represjonowanej Złota Odznaka za Zasługi Konfederacji Polski Niepodległej Solidarność - KPN


Zdjęcia prezentujące postać i działalność Jacka Jerza: ze zbiorów rodzinnych, prywatnych zbiorów Andrzeja Sobieraja, zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, archiwum Konfederacji Polski Niepodległej Okręg Radom oraz NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska.


Rozmowy NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska z Komisją Rządową w sprawie realizacji postulatów radomskich (IV-XI.1981)   Informacje
Manifestacja NSZZ "Solidarność" i Konfederacji Polski Niepodległej w 63. rocznicę odzyskania Niepodległości, Radom 11.XI.1981 r.   Informacje

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku-Oliwie, IX-X.1981 r.   InformacjeOgólnopolski Zjazd Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) w Radomiu, 21-22.XI.1981 r.   InformacjeKrzyż Katyński ustawiony przez radomską KPN w głównej alei cmentarza rzymskokatolickiego w dniu 1.11.1981 r.   Informacje


Wizyta Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz i Władysława Siły-Nowickiego w Radomiu, III.1981 r.   Informacje

Przejęcie budynku WRZZ na siedzibę "Solidarności" - podpisanie porozumienia z wojewodą Maćkowskim (XI.1980 r.)   Informacje

Zjazd NSZZ "Solidarność" w hali "Radoskóru" (1981)

Msza święta po manifestacji w 10. rocznicę masakry na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. (16.XII.1980 r.)   Informacje

Pierwsza siedziba NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska przy ul. Malczewskiego, X-XI.1980 r.   Informacje

Spotkanie opłatkowe, XII.1980 r.


Uroczystości w Anielinie w 41. rocznicę śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego 'Hubala' (26.IV.1981 r.)
Inne


Legitymacje, mandaty delegata, plakietki


Krwawa pacyfikacja protestu internowanych w ośrodku internowania w Kwidzynie, 14.VIII.1982 r.   Informacje

Internowanie   Informacje


Odznaczenia pośmiertne   Informacje

Plenerowa wystawa IPN "Ofiary stanu wojennego"   Informacje

Tablice w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie   Informacje
Tablica pamiątkowa w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska   Informacje
37. rocznica śmierci Jacka Jerza - spotkanie upamiętniające pod patronatem Starosty Radomskiego oraz złożenie wieńców na grobie (29-30.01.2020)   Informacje

Uroczyste obchody XXX rocznicy powstania KPN i złożenie wieńców na grobie Jacka Jerza