Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Wolności i Solidarności Odznaka Honorowa Działacza Opozycji lub Osoby Represjonowanej Złota Odznaka za Zasługi Konfederacji Polski Niepodległej Solidarność - KPNOrdery i odznaczenia


Polonia Restituta - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2006)

W 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 2006 r., podczas uroczystych obchodów we wrocławskiej hali dawnego PAFAWAG-u, Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Jacka Jerza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wręczając odznaczenie Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział jednocześnie, że w przyszłości - po rozpatrzeniu wszystkich zasług i poniesionych represji - rozważone zostanie nadanie orderu wyższej klasy.
Krzyż Wolności i Solidarności (2016)

W 40. rocznicę radomskich wydarzeń Czerwca '76, podczas uroczystych obchodów w dniu 25 czerwca 2016 r., Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jacka Jerza Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenie w imieniu Prezydenta wręczył Prezes IPN dr Łukasz Kamiński. W obecności Prezydenta RP, Premiera oraz Marszałków Sejmu i Senatu RP odczytany został (powtarzany odtąd corocznie) zwieńczony salwą honorową uroczysty Apel Pamięci, a w nim nazwisko i biogram Jacka Jerza jako ofiary śmiertelnej stanu wojennego i komunistycznych represji.
Odznaka Honorowa Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych (2016)

W 2016 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz nadał Jackowi Jerzowi pośmiertnie Odznakę Honorową Działacza Opozycji Antykomunistycznej lub Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych.
Złota Odznaka za Zasługi dla Konfederacji Polski Niepodległej (1994)

W 76. rocznicę odzyskania Niepodległości, 11 listopada 1994 r., decyzją Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej oraz Kapituły Odznaki, Kongres KPN odznaczył pośmiertnie Jacka Jerza Złotą Odznaką Za Zasługi dla Konfederacji Polski Niepodległej, najwyższym odznaczeniem KPN przyznawanym osobom o szczególnych zasługach dla tworzenia i działalności Konfederacji oraz w walce o Niepodległość Polski.
Wniosek o pośmiertne odznaczenie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2018- )

Nadany pośmiertnie w 2006 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski odzwierciedlał jedynie część (udokumentowanych naówczas) zasług i represji poniesionych przez śp. Jacka Jerza. Liczne kwerendy archiwalne, śledztwa IPN/KŚZpNP i badania historyczne przeprowadzone dopiero w latach późniejszych ujawniły pełną ich skalę (którą ukazuje m.in. niniejsza strona internetowa) oraz niemal pełen łańcuch wydarzeń prowadzących do śmierci Jacka Jerza. Nadając w grudniu 2006 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydent RP Lech Kaczyński zapowiedział, że w latach późniejszych - po przedstawieniu wszystkich zasług i poniesionych represji - rozważy nadanie orderu wyższej klasy. Złożenie wniosku w tej sprawie planowane było na kończący kadencję prezydentury rok 2010, czemu na drodze stanęła tragedia pod Smoleńskiem.

W myśl zapowiedzi złożonej przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 2016 r., po upływie 10 lat od nadania orderu i po wyborze na stanowisko Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy, w którym upatrywano kontynuatora idei i polityki historycznej śp. Lecha Kaczyńskiego, w oparciu o wszystkie znane już zasługi i odniesione represje, na ręce Prezydenta RP Andrzeja Dudy złożony został wniosek o pośmiertne nadanie orderu wyższej klasy. Po upływie dwóch lat bez odpowiedzi na złożony wniosek, w 2018 r. z apelem o jego rozpatrzenie i pośmiertne odznaczenie orderem wyższej klasy do Prezydenta RP zwróciła się grupa najważniejszych działaczy opozycji antykomunistycznej Ziemi Radomskiej oraz - w imieniu Prezesa IPN - Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Niestety, do chwili obecnej wniosek nadal nie doczekał się formalnej odpowiedzi.

  

Patronaty i upamiętnienia


Drukarnia Polowa im. Jacka Jerza (1983-1989)

Od 1983 r. do wyborów czerwcowych 1989 r. na terenie Pionek i okolic funkcjonowała podziemna drukarnia, której na cześć J. Jerza nadano nazwę Drukarnia Polowa im. Jacka Jerza. Oprócz wydawanych doraźnie ulotek i innych materiałów, drukarnia przez blisko 6 lat regularnie wydawała m.in. pismo Tymczasowej Komisji Terenowej NSZZ "Solidarność" w Pionkach o nazwie BARYKADA - Pismo Ruchu Oporu "Solidarność" Pionki. W sumie ukazało się 58 numerów pisma, każdy o objętości 12 stron w formacie A4. Pismo tworzone było w formie maszynopisu i drukowane na powielaczu spirytusowym i białkowym. Druk początkowo odbywał się na plebanii parafii św. Barbary w Pionkach, a następnie w prywatnych mieszkaniach i domach w Pionkach i okolicznych miejscowościach. Pismo kolportowane było m.in. w Pionkach, Radomiu, Kozienicach, Zwoleniu, Przysusze i in. Redaktorem naczelnym pisma był ks. Stanisław Sikorski, wikariusz w parafii św. Barbary w Pionkach.

Zobacz zachowane numery pisma w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA, wszystkie z nich sygnowane na głównej stronie przez Drukarnię Polową im. Jacka Jerza
Radomska Oficyna Wydawnicza (ROW) im. Jacka Jerza (1985-1995)

Reaktywowana w połowie lat '80 radomska Konfederacja Polski Niepodległej utworzyła Radomską Oficynę Wydawniczą (ROW) im. Jacka Jerza, prowadzącą całość działalności poligraficznej / wydawniczej radomskiej KPN oraz współpracujących z nią innych struktur opozycyjnych, m.in. Federacji Młodzieży Walczącej, Solidarności Walczącej, Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej (RKMN) i innych. Od lat '80 do czasu zakończenia działalności radomskiej KPN w połowie lat '90, ROW im. Jacka Jerza wydrukowała dziesiątki tysięcy ulotek, plakatów i innych materiałów poligraficznych oraz w różnych okresach regularnie wydawała w sumie kilkanaście różnych tytułów gazetek ulicznych i pism kolportowanych na terenie Radomia i całego województwa, w tym m.in. "Kontra Komunie", "KONTRA", "KONTRA - Gazeta Uliczna", "Solidarność Młodych", "Tarcza", "Konfederat" i in.

Zobacz kilka zachowanych numerów pism wydanych przez ROW im. Jacka Jerza w zbiorach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej

Zobacz zachowane numery licznych tytułów wydawanych przez ROW im. Jacka Jerza na stronie Stowarzyszenia "Związek Piłsudczyków Radom"


Ulica Jacka Jerza w Radomiu (1991-2001)

Pierwsza wybrana w 1990 r. w demokratycznych wyborach Rada Miejska Radomia uczciła pamięć Jacka Jerza - twórcy i lidera radomskiej opozycji antykomunistycznej oraz jedynej ofiary śmiertelnej stanu wojennego na Ziemi Radomskiej - jednogłośnie nadając jego imię byłej ulicy Gwardii Ludowej w dzielnicy Obozisko.

Ulica Jacka Jerza istniała przez wiele lat do 2001 r., gdy rządzący wówczas Radomiem Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) na wniosek i przy osobistym zaciekłym zaangażowaniu radnego SLD Bogdana Barszczyńskiego (który w 1981 r. w wyniku działań Jacka Jerza został usunięty ze stanowiska Prezydenta Miasta Radomia) przeforsował uchwałę zmieniającą nazwę ulicy... z powrotem na Gwardii Ludowej, co było pierwszym i przez kilkanaście kolejnych lat jedynym takim przypadkiem w Polsce i odbiło się szerokim echem w całym kraju, nawet z mównicy sejmowej. Sesja Rady Miejskiej przebiegła w atmosferze skandalu gdyż Barszczyński odmówił okazania Radzie podpisów rzekomo zebranych pod wnioskiem (nigdy nie przedstawił ani jednego, zasłaniając się... ochroną danych osobowych), nie zawarł we wniosku żadnego uzasadnienia (choć wymagał tego regulamin Rady Miejskiej), cały klub radnych SLD zmuszono do głosowania za przyjęciem uchwały wprowadzając dyscyplinę partyjną, zaś zaproszonym na obrady Rady Miejskiej w celu przedstawienia represji i zasług patrona ulicy przedstawicielom radomskich organizacji patriotycznych i kombatanckich SLD-owski Przewodniczący Rady Miejskiej Nita odmówił udzielenia głosu, a synowi Jacka Jerza... ostentacyjnie wyłączył mikrofon. Tak PZPR-owskie niedobitki, którzy jak bumerang w III RP powrócili do władzy, w typowy dla siebie tchórzliwy sposób - walcząc nawet z pamięcią o śmiertelnych ofiarach komunizmu, dokonali aktu politycznej (a w przypadku Barszczyńskiego również i czysto osobistej) zemsty na Jacku Jerzu 18 lat po jego śmierci za prowadzone przez niego działania, a Radomiowi na progu XXI wieku przywrócili symbol komunistycznego zniewolenia.Niemilknące echa wywołanego tym wydarzeniem skandalu (interpelacja poselska, artykuły prasowe, programy w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych) po kilkunastu miesiącach zmusiły SLD do zrewidowania tej decyzji i odstąpienia od nazwy Gwardii Ludowej, jednak zaciekle odrzucono wszelkie próby przywrócenia patronatu Jacka Jerza. Ostatecznie, po miesiącach sporów, ulica otrzymała nazwę Rodziny Winczewskich (członków AK bestialsko zamordowanych przez Niemców w 1942 r.), którą nosi do dzisiaj, zaś patronat Jacka Jerza zobowiązano się uhonorować ustawieniem tam pamiątkowej tablicy, czego do dziś nie zrobiono.

     

Osobnym, niemniej przykrym, rozdziałem tej historii jest niestety również fakt, że Prawo i Sprawiedliwość, tak silnie odwołujące się do etosu "Solidarności" a posiadające w radomskiej Radzie Miejskiej większość głosów nieprzerwanie od 2006 r. (a więc już od niemal 14 lat) nigdy nie poczyniło żadnych kroków, by współzałożyciela i stratega radomskiej "Solidarności", twórcę i lidera całej tamtejszej opozycji antykomunistycznej oraz jedyną na Ziemi Radomskiej śmiertelną ofiarę stanu wojennego ponownie upamiętnić. Amnezja dotknęła również lokalne organizacje kombatanckie, których (nadal aktywni politycznie) liderzy skupiają się na budowaniu własnych życiorysów i odcinaniu od tego kuponów, z czym utrwalanie pamięci o działaniach i zasługach tego, który stanowił faktyczną siłę napędową i mózg ówczesnej opozycji ewidentnie nie współgra. Zaledwie kilku lat wystarczyło by w czasach wolności Radom zapomniał o jednym z tych, którzy poświęcili dla niej własne życie, w stanie wojennym odprowadzonym w ostatnią drogę przez kilkunastotysięczny tłum mieszkańców miasta. Od blisko już dwóch dekad, nazwisko Jacka Jerza - śmiertelnej ofiary komunizmu - woła o pomstę do nieba jako jedyne wśród usuniętych radomskich nazw ulic wyłącznie haniebnych postaci zbrodniczego systemu, w walce z którym Jerz stracił życie: Dzierżyńskiego, Bieruta, Findera, Zubrzyckiego, Gomułki, Buczka, Formalskiej, Hibnera czy Nowotki.


Tablice w Sanktuarium w Kałkowie-Godowie

W Golgocie Wschodu znajdującej się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, w Grocie Księdza Romana Kotlarza oraz przylegającym do niej pomieszczeniu poświęconemu wydarzeniom Czerwca '76 znajdują się tablice w hołdzie ofiarom komunizmu i twórcom etosu Solidarności, w tym Jackowi Jerzowi.
Tablica w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

W 2003 r., w 20. rocznicę śmierci śp. Jacka Jerza Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska ufundował i umieścił w sali konferencyjnej swojej siedziby tablicę upamiętniającą jego postać. W uroczystym odsłonięciu tablicy udział wziął Przewodniczący KPN Leszek Moczulski.
Apel Pamięci w ramach obchodów rocznic wydarzeń Czerwca '76

W dniu 25 czerwca 2016 r., w trakcie uroczystych obchodów 40. rocznicy wydarzeń radomskiego Czerwca '76 z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło oraz Marszałków Sejmu i Senatu RP, odczytano Apel Pamięci zwieńczony Salwą Honorową Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a w nim nazwisko śp. Jacka Jerza - współzałożyciela radomskiej "Solidarności", bestialsko pobitego w trakcie pacyfikacji ośrodka internowania w Kwidzynie i zamordowanego przez komunistycznych oprawców w stanie wojennym. Ten uroczysty Apel został trwale włączony do programu obchodów i jest powtarzany w każdą kolejną rocznicę wydarzeń Czerwca '76, w obecności najwyższych władz państwowych.
Plenerowa wystawa IPN 'Ofiary stanu wojennego'

Zainaugurowana w grudniu 2006 r. w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na Placu Zamkowym w Warszawie i od tego czasu cyklicznie prezentowana w centralnych punktach kolejnych miast Polski, plenerowa wystawa Instytutu Pamięci Narodowej "Ofiary stanu wojennego" to kilkadziesiąt tablic ukazujących zdjęcia i krótkie biogramy działaczy opozycji antykomunistycznej zamordowanych w stanie wojennym, a wśród nich śp. Jacka Jerza. Więcej: Informacje o wystawie na stronie IPN, Galeria zdjęć.
Upamiętnienia w prasie podziemnej

Postać Jacka Jerza była wielokrotnie upamiętniana w wydawanych w latach 1983-1990 wydawnictwach podziemnych. Oprócz not biograficznych i wspomnień zamieszczanych w rocznice śmierci, dla jego upamiętnienia napisano również kilka wierszy. Poniżej prezentujemy wiersz pamięci Jacka Jerza adresowany do jego syna Michała, zamieszczony w numerze 9/1983 kieleckiego podziemnego pisma CDN z 18.03.1983 r., oraz wiersz nieznanego autora kolportowany w formie ulotek w 7. rocznicę śmierci Jacka Jerza. Przedstawiamy również jeden z numerów pisma radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej "Kontra" z początku 1990 r., w którym w rocznicę jego śmierci zamieszczono wspomnienia działaczy opozycji (m.in. Leszka Moczulskiego oraz czołowych działaczy Ziemi Radomskiej) na jego temat. Ostatni z prezentowanych dokumentów to jedna z pierwszych list śmiertelnych ofiar stanu wojennego opublikowana w formie ulotki/plakatu przez podziemną 'Solidarność' w 1984 r. (nazwisko J. Jerza podano na 18. pozycji tej listy).